Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád klubu

1. 9. 2016

Vnitřní řád klubu KFV ROUB Vítkovice (aktualizace k 1.9.2016)

 

Odstavec 1)

Členské příspěvky:

Trenéři, funkcionáři a další dobrovolníci – platí symbolicky 50Kč ročně

Žáci, dorost, muži – platí 100Kč měsíčně nebo 300Kč čtvrtletně

Klub může vyhlásit mimořádnou náborovou akci, kdy je nováčkům placení příspěvků na určitou dobu odpuštěno. Klub také může přihlédnout k ekonomické situaci hráče (rodiny hráče) a může mu být výše členského příspěvku snížena nebo platba odložena, příp. část neuhrazených členských příspěvků odpuštěna.

Platba musí být provedena vždy nejpozději do 20. dne každého měsíce nebo 1. měsíce každého čtvrtletí. Hráčům nebo rodičům hráčů doporučujeme vystavit trvalý příkaz platby ze svého účtu na účet klubu.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-618930277/0100

Variabilní symbol: tvoří rodné číslo hráče – tento variabilní symbol musí být vždy v příkazu uveden!

 

Odstavec 2)                                                                  

Úlevy při placení členských příspěvků: 

Hráč klubu, který sehnal nebo zprostředkoval na jednu soutěžní sezónu sponzorskou částku min. 5 000Kč, platí pouze symbolický roční členský příspěvek 50Kč.

 

Odstavec 3)

Další důležitá upozornění k členským příspěvkům:

Je snahou vedení klubu přitáhnout nové členy co nejvíce k futsalu, aby u nás registrovaní hráči futsalu dávali přednost před fotbalem,  proto i tréninky probíhají celoročně a celoročně se tedy i platí členské příspěvky! Různá jarní nebo letní přerušení placení příspěvků z důvodů přechodu hráčů k fotbalu neexistují! Fotbal vedle futsalu hrát můžeš, ale jsi-li členem našeho futsalového klubu, jsi jím celoročně a ne jen v určitém období a proto celoročně musíš přispívat na činnost svého klubu!

Hráč, který v průběhu kalendářního roku přestane platit členské příspěvky, jeho činnost v klubu mu může být  dokonce i přerušena a až po uhrazení dlužné částky bude hráči  činnost opět povolena. Pokud by hráč v průběhu roku přerušil činnost, přestal platit členské příspěvky  a opět by chtěl pak po nějaké době  v klubu pokračovat, vedení klubu v takových případech postupuje případ od případu (určité finanční dorovnání však bude vyžadováno). Přestupy a hostování hráčů do jiných klubů řeší vedení klubu s hráčem i s novým klubem individuálně. Jinak mohou platit úlevy uvedené v odstavci 1).

 

Odstavec 4)

Účast na trénincích a soutěžních zápasech:

Hráči jsou povinni v rámci svých pracovních, rodinných a školních podmínek se maximálně účastnit tréninků, přičemž důležitý je včasný příchod na trénink. V případě, že se hráč nemůže zúčastnit tréninku, omluví se dostatečně včas v diskusi na oficiálních internetových stránkách klubu nebo nejpozději 1 hodinu před tréninkem sms na mobil svému trenérovi (nezapomeňte se vždy podepsat) nebo na facebookové skupině. Pokud nominovaný hráč se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit soutěžního utkání (turnaje), okamžitě vyrozumí trenéra, který pak může včas vzít do sestavy náhradu.

 

Odstavec 5)

Zodpovědnost za svěřené věci:

Hráči, kterým je nebo bude svěřeno klubové vybavení (mikiny, dresy, trenýrky, chrániče, štulpny, míče, aj.), jsou povinni se o svěřené věci  náležitě starat! Veškeré vybavení je majetkem klubu, ne hráče! Při ztrátě nebo poškození může být po hráči vymáhána plná částka ztracené nebo poškozené věci! Věci nafasované k soutěžním utkáním slouží pouze za tímto účelem, na tréninky si hráči nosí vlastní oblečení a k zápasům i vlastní futsalovou obuv.

 

Odstavec 6)

Další dodatky:

Vedení klubu může vyhlásit vybrání mimořádné finanční částky za různým účelem (turnaj, zájezd, nákup klubového vybavení aj.).

Hráči jsou povinni vzorně reprezentovat svůj klub, dodržovat zásady slušné sportovní morálky a základní hygienické návyky.

Každý hráč se musí snažit pro klub získávat sponzory nebo může přijít s nápady, které budou klubu ku prospěchu.

Při použití vlastního motorového vozidla pro sportovní účely klubu proplácí hospodář klubu na základě vyplněného formuláře sazbu za 1km ve výši 3Kč.

Členové klubu, kteří zdarma pro klub vykonávají organizační nebo pracovní činnost, mohou být k této činnosti alespoň skromně motivováni proplacením náhrad (např. za telefon, mhd).