Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nesportovní projevy diváků

7. 9. 2013

 Metodický pokyn KF č.1/2013

Postup rozhodčích při nesportovních projevech  a  hrubých nesportovních projevech (výtržnostech) diváků. 

Za  nesportovní projevy (dále jen NP)  a hrubé nesportovní projevy (dále jen HNP) diváků považujeme taková jednání, která v sobě obsahují prvky násilí nebo urážek a která ohrožují průběh a sportovní charakter utkání, případně zdraví aktérů utkání. 

Jedná se zejména o :

  • vulgární nadávky, rasistická, případně fašistická hesla v masovém rozsahu
  • výtržnosti a násilí v hledišti – potyčky, rvačky, aktivace dýmovnic, demolování zařízení haly apod.
  • vhazování předmětů na hrací plochu
  • vniknutí diváků na hrací plochu
  • fyzické napadení hráčů, členů realizačních týmů, rozhodčích  a delegátů  divákem nebo diváky 

U verbálních projevů diváků je někdy obtížné stanovit míru, která naplňuje povahu NP či HNP. Rozhodčí proto musí postupovat kategoricky, ale s citem.Využívá při tom „ Manuál k rizikovým utkáním“-viz Příloha č. 24 RMS. Teprve pak uplatňuje opatření, stanovená tímto Metodickým pokynem. 

Ve všech  výše uvedených případech má rozhodčí možnost ( dle Pravidel Futsalu FIFA, pravidlo 5, odstavec 7 a 8.)  utkání předčasně ukončit, případně jej nezahájit s tím, že musí vyčerpat všechny možnosti k pokračování resp. zahájení utkání. 

Postup rozhodčích v praxi: 

1.) NP diváků rušivě ovlivňují průběh utkání, ale neohrožují přímo bezpečnost aktérů utkání:
     a.) přeruší hru  a  požádá hl. pořadatele o relaci hlasatele ke sjednání nápravy

     b.) přeruší hru , za účasti kapitánů se odebere ke stolku časoměřiče a požádá hl. pořadatele o relaci hlasatele ke sjednání nápravy, případně požádá  kapitány o relaci v místním rozhlase

     c.) přeruší hru, udělí pokyn hráčům obou mužstev aby se shromáždili u svých střídaček  a požádá hl. pořadatele  o  relaci hlasatele ke sjednání nápravy, případně požádá kapitány o relaci   místním rozhlase

     d.) přeruší hru, zajistí odchod hráčů obou mužstev do kabin a požádá hl. pořadatele o  nastolení pořádku, vč. relace hlasatele v místním rozhlase), při čemž určí přiměřenou lhůtu ( max. 20 min.)

     e.)  pokud se i potom situace v hledišti nezlepší, utkání ukončí

 

2.) HNP diváků ohrožují  bezpečnost aktérů utkání ( n.př. vhazování drobných předmětů na hrací plochu): 

     a.) přeruší hru, za účasti kapitánů se odebere ke stolku časoměřiče a požádá hl. pořadatele o relaci hlasatele ke sjednání nápravy, případně požádá kapitány o relaci v místním rozhlase

     b.) přeruší hru, udělí pokyn hráčům obou mužstev aby se shromáždili u svých střídaček  a  požádá hl.  pořadatele o  relaci hlasatele ke sjednání nápravy, případně požádá kapitány o relaci  v  místním  rozhlase

     c.) přeruší hru, zajistí odchod hráčů obou mužstev do kabin a požádá hl. pořadatele  o nastolení pořádku, ( včetně relace hlasatele v místním rozhlase ), při čemž určí přiměřenou lhůtu ( max. 20 min.)

     d.) pokud se i potom situace nezlepší, utkání ukončí 

 

3.) HNP diváků vážně ohrožují zdraví  aktérů utkání (vhazování  předmětů, které mohou zranit, případně diváci vniknou do prostoru hřiště nebo na  hrací plochu ): 

    a.) přeruší hru, udělí pokyn hráčům obou mužstev aby se shromáždili u svých střídaček a požádá hl. pořadatele o relaci hlasatele ke sjednání nápravy, případně požádá kapitány o relaci v místním rozhlase.

    b.) přeruší hru,zajistí odchod hráčů obou mužstev do kabin a požádá hl. pořadatele o nastolení  pořádku, ( včetně relace hlasatele v místním rozhlase), při čemž určí přiměřenou lhůtu (max. 20 min).

    c.) pokud se i potom situace nezlepší, utkání ukončí.


4.) při HNP diváků dojde  dle názoru rozhodčích k  vážnému zranění  některého z aktérů

     utkání , s výjimkou rozhodčích  (např. aktér  je vážně zraněn, nebo silně krvácí apodobně : 

    a.) rozhodčí utkání ukončí

         pozn.: fyzické napadení rozhodčích – inzultace – je samostatně řešen v Pravidlech futsalu FIFA a v Pravidlech fotbalu platných v platném znění. 

Poznámka:
- za aktéry utkání se považují : hráči, náhradníci na lavičkách náhradníků, členové realizačních týmů na lavičkách náhradníků, rozhodčí a delegáti.

- ve všech výše uvedených případech  rozhodčí naváže hru  poté, co opatření pořadatelské služby ( relace hlasatele, zásah pořadatelů  v hale, případně zásah dalších bezpečnostních složek – BA, MP, PČR ) přinesla viditelný efekt.

- pokud dříve , než rozhodčí přeruší hru, zareagoval sám hlasatel a rozhlasovou  relací vyzval diváky k sjednání nápravy, nepřerušuje rozhodčí hru, ale vyčká, zda měla relace žádaný účinek.

-pokud v hale rozhlas nefunguje,  musí pořadatelé, případně kapitáni  přijmout k uklidnění situace náhradní řešení ( např. osobní  intervence  u diváků, použití ručního amplionu  apod.) 

Je - li na utkání delegován technický delegát ( dále jen TD), musí mít  na zřeteli všechny okolnosti, které NP, případně HNP diváků předcházely. Podle okolností se  přesune blíže k hrací ploše, případně ke stolku časoměřičů a je nápomocen rozhodčím  v jejich opatřeních. Není-li delegován TD, plní jeho úlohu v tomto smyslu delegát svazu. 

Tento Metodický pokyn schválila KF dne 15. 8. 2013 a platí s okamžitou platností do odvolání.